Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Wigo spol. s r.o.

 
 
BARLO SAN
Barlo SAN Údajový list
Označení umělé hmoty: SAN - Styrol - Akrylnitril


Vlastnosti Jednotky Údaje Zkušební normy
Provedení čirý, rovný
transparetní: dle požadavku
dekorativní: dle požadavku
laminovaný: dle požadavku
Specifická váha g/cm3 1,08  
Struktura - amorp  
Modul pružnosti N/mm2 3700 ASTM D-638
Pevnost tahu N/mm2 70 - 75  
Podélná roztažnost 1/oC 80 x 10 -6  
Teplota pro dlouhodobé užití oC -2 až 80 (85)  
Teplota zeskelnění oC 95  
Spec. teplo kJ/kg x K 1,3  
Fyziologické chování nezávadný
Tažení do přetržení % 3 ASTM D-638
Pevnost ohybu N/mm2 97 ASTM D-638
Tvrdost Rockwell 1650 ASTM D-758
Rázová houževnatost dle Charpyho kJ/m2 3 DIN 53453
Teplota změkčení dle Vicata oC 110 ASTM D-1525
Světelná transmise % 88 ASTM D1003

Zvláštnosti

 • nejvyšší E-Modul styrénových polymérů, dobrá mez časované úvahy
 • zvýšená rázová pevnost proti PS
 • vysová povrchová tvrdost
 • velmi vhodné pro tváření za tepla
 • stabilita rozměrů není ovlivněna nasákavostí vody

Chemická odolnost

 • velmi dobrá chemická odolnost, lepší výrobek s ohledem na chemickou odolnost
 • odolný proti olejům,kyselinám, bělícím a alkalickým rozpouštědlům
 • s přibývajícím obsahem akrylonitrilu roste odolnost

Oblasti použití

 • technicky tvarované díly
 • displaye
 • sprchové kabiny
 • garážová vrata
 • rámečky na obrazy (vnější)

Tepeplné tvarování BARLO SAN Jednotky Údaje
Předsoušení oC x 2h/mm -
Teplota desek oC 165 - 190
Teplota nástrojů oC 55 - 90
Materiálový faktor pro vulkanizaci (PS = 1) 1,6
Dodatkový faktor pro ochlazování (PS = 1) 0,7
Rychlost zpracování % 0,4 - 0,7
Vrchní razníky * 12345
Úkosy při vyjímání z forem negativ o 2
Úkosy při vyjímání z forem positiv o 3
Odvzdušňovací vrty mm 0,8
Odvzdušňovací štěrbiny mm 0,5

1 Pertinax
2 Dřebo
3 Filc
4 Licí pryskyřice
5 Delrin

Při hloubkovém tažení je třeba dát pozor na následující

 • UA - tvarované díly musí být vyjmuty z formy těsně pod teplotou zesklovatění
 • Rychlost ochlazování udržovat co nejmenší

Strojní vybavení

 • standardní

Všeobecně k opracování

 • řezání
 • frézování
 • hranění za tepla

Leštění
BARLO SAN lze bez problémů mechanicky leštit jakož i gravírovat pomocí příslušného nástroje, čímž se rozšiřuje jeho oblast použití - nejen v oblasti reklamy.

Vrtání
Vrtat vždy s podložkou. Vrt má být nejméně o 1 - 1,5mm větší než požadovaný průměr otvoru, aby bylo možno garantovat SAN desku v případě tepelného zatížení t.j. z hlediska rozpínavosti resp. smršťování. Tím se zabrání prasklinám v oblasti vrtu. Rychlost vrtání má být relativně nízká. Při průmyslovém opracování doporučujeme chlazení vzduchem.

Řezání
BARLO SAN lze bez problémů řezat listem pily z tvrdého kovu se střídavými zuby. Při řezání stohu desek plněautomatickou pilou doporučujeme řízenou rychlost asi kolem 10m/Min.. Rychlost lze při řezání jednotlivých kusů ruční pilou odpovídajícím způsobem zvýšit. Otáčky pily mají být okolo 3000 ot/sec

Lepení
Lepení BARLOSANU je možné provést různými v obchodě běžně dostupnými lepidly. Při slepování malých povrchových ploch doporučujeme použít lepidlo na bázi např. ETHYL-ACETÁTU nebo METHYLENCHLORIDU. Pro větší plochy nabízí trh celou řadu průmyslových lepidel na polystyren jako např. ACRYFIX nebo TENSOL. Přičemž je však doba usušení nebo vytvrzení delší než při nasazení rozpouštění.

Pastovité lepidlo si můžeme připravit sami. Doporučujeme následující složení na základě váhových dílů: Vezměte 1 díl polystyrénu (hobliny, piliny, úlomky), 1 díl Methyletylketonu a 3 díly Toluenu. Smícháním vznikne vynikající lepidlo.
Poznámka: připravovat v dobře větraných místnostech.

Čištění
Polystyrénové desky se nejlépe čistí čistícím prostředkem na umělé hmoty (doporučujeme náš čistič K-LUX) nebo směsí mírných čistících prostředků (mycí prostředek pro domácnost) a vody.. K ošetření použijte měkký hadřík.

 

MAPA SERVERU - KONTAKTNÍ INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY
© 2004 - 2009 WIGO s.r.o.