Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Wigo spol. s r.o.

 
 
BARLO PS
Barlo PS Údajový list
Označení umělé hmoty: PS - Polystyrol (Kristall- Polystyrol)


Vlastnosti Jednotky Údaje Zkušební normy
Provedení čirý jako sklo, transparentní barva
rovný, dekorativní, laminovaný
normálně vznětlivý
obtížně zápalný
 
 
DIN 4102 B2
DIN 4102 B1
Specifická váha g/cm3 1,05  
Struktura - amorp  
Modul pružnosti N/mm2 3200 ÷ 3500 DIN 53 457
Pevnost v tahu N/mm2 50 ÷ 60 DIN 53 455
Podélná roztažnost 1/oC 70 ÷ 80 x 10-6  
Teplota pro dlouhod. užítí oC -10 až +70 (80)  
Teplota zeskelnění oC +80  
Spec. teplo kJ/kg x K 1,3  
Absorbce vody % 0,1 DIN 53 495
Fyziolog. chování - nezávadný  
Transparentnost % 90 ASTMD792
Tažení do přetržení % 3 DIN 53 455
Pevnost v ohybu N/mm2 100 DIN 53 452
Střižný modul N/mm2 1100 DIN 53 445
Tvrdost N/mm2 150 DIN 53 456
Rázová pevnost kJ/m2 14 DIN 53 453
Teplota změkčení dle Vicata oC 101 DIN 53 460
Tepelná odolnost
ISO 75 Metoda A
ISO Metoda B
 
oC
oC
 
86
98
 
DIN 53 461
DIN 53 461
Tepelná vodivost W/K x m 0,17 DIN 52 612
Elektrické vlastnosti
Povrchový odpor
Pevnost v průrazu
Dielektrická konstanta při
Dielektrická konstanta při
 
Ohm/cm
kV/mm
50Hz
0,1MHz
 
větší jak 10.16
135
2,5
2,5
 

Zvláštnosti

 • vysoký povrchový lesk, velmi dobrá transparentnost
 • rovný, dekorativní, průhledný, dodává se rovněž i laminovaný různými foliemi
 • standardně se dodává v provedení obtížně zápalném dle DIN 4102 B1
 • rozměrová stabilita není ovlivněna nasákavosti vody

Chemická odolnost

 • BARLO PS je odolný vůči vodě, louhům, zředěným anorganickým kyselinám, většině anorganických solí a potravinám
 • detailní chemické údaje obdržíte na požádání

Oblasti použití
BARLO PS je ideální hmota pro vnitřní použití

 • sprchové kabin
 • výroba obrazových rámečků
 • výstavnictví, výstavba obchodů
 • dělící stěny
 • dekorace
 • různé displaye
 • vnitřní reklama
 • sítotisk
 • osvětlovací tělesa


Tepeplné tvarování BARLO PS Jednotky Údaje
Předsoušení oC x 2h/mm -
Teplota desek oC 165 - 190
Teplota nástrojů oC 70 - 80
Materiálový faktor pro vulkanizaci (PS = 1)  
Dodatkový faktor pro ochlazování (PS = 1)  
Rychlost zpracování % 0,5
Vrchní razníky * 12345
Úkosy při vyjímání z forem negativ o 5
Úkosy při vyjímání z forem positiv o 3
Odvzdušňovací vrty mm 0,8
Odvzdušňovací štěrbiny mm 0,5

1 Pertinax
2 Dřebo
3 Filc
4 Licí pryskyřice
5 Delrin

Při hloubkovém tažení je třeba dát pozor na následující:

 • UA - tvarované díly musí být vyjmuty z formy těsně pod teplotou zesklovatění
 • Rychlost ochlazování udržovat co nejmenší

Sváření

 • BARLO PS lze bez problémů svářet ultrazvukem

Lepení

 • Lepení je možno provést různými v obchodě běžně dostupnými lepidly.
 • Při slepování malých povrchových ploch doporučujeme lepidla na bázi na př. ethylacetátu nebo methylenchloridu
 • Pro větší plochy je na trhu řada průmyslových lepidel na polystyrén jako na př. ACRIFIX či TENSOL. Při tom je však doba usušení, resp. vytvrzení, delší než při použití rozpouštědel.
 • Pastovitá lepidla si můžete snadno připravit sami. Doporučujeme následující složení na základě váhových dílů: Vezměte 1 díl polystyrénu (hobliny, piliny, úlomky), 1 díl methylethylketonu a 3 díly toluénu. Smícháním vznikne vynikající lepidlo.
 • Ppoznámka: při přípravě musí být místnost větrána
 • V každém případě doporučujeme lepidlo před nasazením ve větším měřítku otestovat v malém (na odpadních dílech) a nadále dodržovat návod dodavatele lepidla.

Potiskování

 • BARLO PS lze bez problémů potisknout metodou síťového tisku

STROJNÍ VYBAVENÍ

Vrtání
Vrtat vždy s podložkou. Vrt má být nejméně o 1 - 1,5mm větší než požadovaný průměr otvoru, aby bylo možno garantovat IROPOL desku v případě tepelného zatížení t.j. z hlediska rozpínavosti resp. smršťování. Tím se zabrání prasklinám v oblasti vrtu. Rychlost vrtání má být relativně nízká. Při průmyslovém opracování doporučujeme chlazení vzduchem.

Řezání
BARLO PS lze bez problémů řezat listem pily z tvrdého kovu se střídavými zuby. Při řezání stohu desek plně automatickou pilou doporučujeme řízenou rychlost asi kolem 20m/Min.. Rychlost lze při řezání jednotlivých kusů ruční pilou odpovídajícím způsobem zvýšit. Otáčky pily mají být okolo 3000 ot/sec..

Leštění
BARLO PS lze bez problémů mechanicky leštit jakož i gravírovat pomocí odpovídajícího nástroje, čímž se rozšiřuje jeho oblast použití - nejen v oblasti reklamy.

Čištění
Polystyrénové desky se nejlépe čistí čistícím prostředkem na umělé hmoty (doporučujeme náš čistič K-LUX) nebo směsí mírných čistících prostředků (mycí prostředek pro domácnost) a vody.. K ošetření použijte měkký hadřík.

 

MAPA SERVERU - KONTAKTNÍ INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY
© 2004 - 2009 WIGO s.r.o.